Průběh soutěže

Mezinárodní klarinetová soutěž se bude konat od 7. do 10. dubna 2016 v Teplicích. Na závěr čtyř soutěžních dnů proběhne vyhlášení vítězů a následně koncert vítězů. V rámci soutěže se na pódiu představí rovněž i porotci.

Veškeré cestovní, stravovací a ubytovací výlohy si účastník hradí sám. Pořadatelé soutěže zajišťují všem soutěžícím zdarma veškeré propagační materiály, prostory ke zkoušení a servis včetně korepetice.

O přijetí do soutěže rozhoduje včasné zaslání přihlášky a zaplacení účastnického poplatku nejpozději jeden měsíc před jejím začátkem. Při vysokém počtu uchazečů si pořadatel vyhrazuje právo přijmout jen jejich určitý počet, a to podle data odeslání přihlášky. Přihlášky odeslané po uzávěrce nebudou akceptovány.

Vyhledávání