Kategorie soutěžících

Soutěž Czech Clarinet Art je vypsána pro mladé umělce ve čtyřech následujících kategoriích:

Baby kategorie: do 12 let včetně (maximálně 30 soutěžících)

I. kategorie: do 15 let včetně  (maximálně 30 soutěžících)

II. kategorie: do 20 let včetně (maximálně 50 soutěžících)

III. kategorie: do 35 let včetně (maximálně 50 soutěžících)

 

Rozhodujícím datem pro zařazení do příslušné kategorie je rok narození soutěžícího.

 

Účastnický poplatek:

Baby kategorie   25,- EUR nebo 625,- CZK

I. kategorie        40,– EUR nebo 1000,- CZK

II. kategorie       60,– EUR nebo 1500,- CZK

III. kategorie      80,– EUR nebo 2000,- CZK

V ceně poplatku jsou zahrnuty výdaje na korepetici (v případě vlastního korepetitora se startovné nesnižuje). Startovné je nevratné.

Vyhledávání