Soutěžní vystoupení

Mezinárodní klarinetová soutěž je vícekolová; Baby kategorie a I. kategorie má jedno kolo, II. kategorie dvě kola a III. kategorie tři kola. Do druhého kola může postoupit nejvýš dvanáct a do třetího kola nejvýš pět účastníků, kteří splní porotou stanovený limit. Ti, kteří nepostoupí, obdrží při vyhlášení upomínkový diplom za účast.

Soutěžící hrají v pořadí, které vylosuje pořadatel. Účastník přehraje povinné, volitelné a libovolné skladby.
Délky přehrávek se odvíjí podle následujícího klíče:

Baby kategorie (do 12 let včetně)

1. kolo – do 10 minut

I. kategorie (do 15 let včetně)

1. kolo – do 10 min

II. kategorie (do 20 let včetně)

1. kolo – do 12 min

2. kolo – do 15 min

III. kategorie (do 30 let včetně)

1. kolo – do 12 min

2. kolo – do 15 min

3. kolo – do 20 min

 

V případě překročení časového limitu může porota přehrávku ukončit, jinak do ní nesmí zasahovat.

Soutěžní repertoár CCA

Baby kategorie

Volitelný repertoár

Soutěžící si připraví jednu nebo více volitelných skladeb v trvání do 10 minut. Skladby musí být uvedeny v přihlášce. Může se jednat o originální skladby nebo i transkripce pro klarinet a klavír.

I. kategorie

Volitelný repertoár

Soutěžící si připraví jednu nebo více volitelných skladeb v trvání do 10 minut. Skladby musí být uvedeny v přihlášce. Může se jednat o originální skladby nebo i transkripce pro klarinet a klavír.

II. kategorie

1. kolo

 • F. V. Kramář - Koncert Es dur pro klarinet a orchestr, op.36, 1. věta Allegro – tato skladba musí být hrána zpaměti
 • M. Arnold – Fantazie pro klarinet op. 87 solo

2. kolo

 • C.M. Weber Concertino Es dur pro klarinet a orchestr, op. 26 – tato skladba musí být hrána zpaměti
 • volitelná skladba z tohoto výběru:
  1. F. Poulenc - Sonáta pro klarinet a klavír
  2. B. Martinů - Sonatina pro klarinet a klavír
  3. L. Bernstein - Sonáta pro klarinet a klavír

III. kategorie

1.kolo

 • C. Debussy Rapsodie pro klarinet a klavír – tato skladba musí být hrána zpaměti
 • C. M. Weber - Koncert pro klarinet č. 2 Es-Dur op.74, III.věta Alla Polaca

2.kolo

 • J. Brahms - Sonáta Es dur pro klarinet a klavír, op. 120, 1. věta
 • volitelná skladba z tohoto výběru:
  1. Luciano Berio - Sequenza IX
  2. Edison Denissow - Sonata
  3. Franco Donatoni - Clair
  4. Jörg Widmann - Fantasie
  5. Tiberiu Olah - Sonata
  6. Valentino Bucchi - Concerto

3.kolo - Finále

 • W.A. Mozart Koncert A dur pro klarinet a orchestr, K 622, 1. věta – tato skladba musí být hrána zpaměti
 • J. Francaix – Téma s variacemi

Vyhledávání